Huisstijl Steemers Warmtepompen

Voor Steemers Warmtepompen maakten we een nieuw logo met een nieuwe huisstijl. In het logo hebben we de beginletters S en W aan elkaar gekoppeld en gebogen als cv-leidingen. De kleuren staan voor duurzaamheid en warmte.

We ontwikkelden het beeldmerk en het woordbeeld met bijhorend briefpapier en volgvel, visitekaartjes en een presentatiemap. Daarnaast maakten we het ontwerp van de busbelettering en voor op locatie een projectbord voor buiten.