Ontwerpen voor de buitenruimte

Vandatsoortdingen 5D ontwerpers is een veelzijdig ontwerpbureau en maakt ontwerpen voor de buitenruimte. Binnen het vakgebied van ruimtelijk ontwerp hebben we ons gespecialiseerd in het beleefbaar maken van het Nederlandse Erfgoed. We ontwerpen ‘Specials voor buiten’.

Locatiespecifiek

We werken locatiespecifiek op het grensvlak tussen natuur en cultuur en laten ons inspireren door de interactie tussen mens en landschap. Door middel van herkenbare vormgeving en duidelijke informatie zorgen we voor meer betrokkenheid en draagkracht voor de waarde van een bepaalde locatie. We werken met pure materialen in een heldere vormentaal.

Werkterrein/werkwijze

Ons werkterrein omvat alle stadia van een ontwerpopgave, vanaf de schetsfase tot en met de uiteindelijke uitvoering op zowel lokaal als regionaal- en landelijk niveau. Voor omvangrijker opdrachten waarbij burgerparticipatie verplicht is zorgen wij voor de juiste vorm en invulling daarvan. We stellen in onze ontwerpen de gebruiker centraal en zoeken de balans tussen duurzaamheid en budget om daarmee een concrete bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Informatiepanelen

Deel van ons werkgebied betreft het ontwerpen van informatiepanelen voor bijvoorbeeld educatieve of recreatieve doelen. We vertalen het verleden, heden of toekomst op een informatieve wijze middels informatiepanelen in combinatie met een drager, ruimtelijke objecten of buitenmeubilair. Al onze informatiepanelen worden duurzaam geproduceerd en zijn UV-bestendig. We ontwerpen informatiepanelen onder andere voor overheden, water- en recreatieschappen, natuurorganisaties, jachthavens en culturele evenementen.

Zo maken we voor de gemeente Ede het ‘Verhaal van Ede’. De eerste serie informatiepanelen gaat over de Romeinse tijd en staan op historische locaties. De panelen en informatiedragers gaven wij een duidelijke herkenbare eigen cultuurhistorische stijl. De informatiepanelen zijn in drie varianten uitgevoerd en samen vormen de borden een ontwerpfamilie voor Edese kernen en het buitengebied. In 2022 is een nieuwe route met een vierde variant aan het ‘Verhaal van Ede’ toegevoegd met verhalen rondom de Tweede Wereldoorlog.

Recreatie

We ontwerpen graag voor locaties met een verhaal, waar informatie gecombineerd kan worden met recreatie.
Waterspeelplaats Raddraaier verbeeldt het verhaal over het Nederlandse waterbeheer, over uiterwaarden en polders. Een speelplek voor alle leeftijden, waarbij water tegen de natuurlijke stroomrichting in verplaatst wordt van laag naar hoog. Dit verplaatsten vraagt spierkracht en samenwerking. Stroomlijnen door samenspel.
In Park Bredelaar hebben we onder andere het hefprincipe van een hooiberg gebruikt voor een paviljoen/uitkijkpunt met informatie over landbouw door de eeuwen heen. De balustrade van het paviljoen kan omhoog en omlaag.
Voor de Ginkelse Heide ontwierpen we het landmark Y. Een uitkijkpunt met informatie over de luchtlandingstroepen en het droppingsgebied Yankee tijdens Operatie Market Garden.
Het zijn uitgesproken ontwerpen met combineerde gebruiksfuncties en met een bijzonder verhaal.

Buitenmeubilair

Als een opdracht om zitobjecten vraagt, ontwerpen we op maat gemaakt straatmeubilair. Zo maakten we een bankvariant in het landschappelijk ontwerp van Park Bredelaar, een banken-familie voor de boulevard van Katwijk en een hufterproof-variant voor een jongerencentrum (Heteren).