Park Bredelaar

Begin 2012 hebben wij opdracht gekregen om een park te ontwerpen binnen landschapspark Park Lingezegen, samen met en in opdracht van Dienst Landelijk Gebied (DLG).

Dit park van ca 1 ha ligt ten oosten van boerderij Bredelaar aan de Breedlersestraat in Park Lingezegen. Het park is gelegen op een stuk grond dat als Archeologisch Rijksmonument is aangewezen. We hebben als thema ‘Landbouwgrond door de eeuwen heen’ gekozen voor de verbeelding en inrichting van het park. Een aantrekkelijke verblijfplaats voor recreanten, waar cultuurhistorische en archeologische sporen op eigentijdse wijze worden beleefd.

Om de archeologie in de ondergrond extra te beschermen en om de ontwerpmogelijkheden te vergroten is het hele terrein twintig centimeter opgehoogd tot anderhalve meter hoogte in het midden. Hierdoor is een licht welvend terrein ontstaan dat doorsneden wordt door een hoofdpad van stelconplaten. Meer ophogen is hier niet mogelijk, de hoeveelheid grond drukt dan te veel op de onderliggende archeologische laag.

Een stelcon hoofdpad verbindt de entree met het paviljoen, met halverwege een ‘picknickkleed’ van gras en een betonnen vuurplaats met houten banken. Rondom het picknickkleed staan in de kopse kanten van de keerwand teksten over de landbouw: een middeleeuwse tekst aan de zijde van de vuurplaats, een Latijnse tekst aan de zijde van het grasveld. Op de gronden hieromheen worden vergeten groenten verbouwd, die ook weer verwijzen naar de historie van deze plek.

De entree bestaat uit een groot stalen landhek dat ook als fietsenstalling dient (dubbelfunctie). Hier is ook ruimte voor de mobiele kiosk voor bijvoorbeeld de verkoop van vergeten groenten.

Het paviljoen dient als uitkijkplek met informatiepanelen en een presentatieruimte voor historische vondsten. De balustrade om het paviljoen heeft ook een dubbelfunctie. Deze kan omhoog (open) en omlaag (gesloten) en dient zo zowel als valbescherming op de uitkijkplaats alsook ter afsluiting en bescherming van de binnenruimte als het park gesloten is.

Bij het ontstaan van Park Bredelaar zijn we van begin tot eind betrokken geweest. Van de eerste schetsen en bewonersparticipatie tijdens omwonendenavonden tot de aanleg in het veld. Naast het ontwerp van zowel het landschapsplan (i.s.m. Jan Heersche van DLG) als alle inrichtingselementen (door VDSD: paviljoen, informatievoorziening, beheersplan, toegangspoort, vuurplaats, belettering van de keermuur, kiosk, etc) in een Definitief en UitvoeringsOntwerp hebben we ook de hele bouwbegeleiding verzorgd, zowel voor het landschappelijke als bouwkundige gedeelte.